G. I. Rabatileva advocaat

Intralegalis is een kantoor gevestigd te Den Haag en wordt vertegenwoordigd door een zelfstandige advocaat. Aangezien ik de enige advocaat ben die werkzaam is op het kantoor is de rechtsvorm eenmanszaak. Elke overeenkomst van opdracht wordt dus met mij afgesloten en ben ik de enige die de werkzaamheden verricht.

 

Ik ben als advocaat ingeschreven bij de Bulgaarse Orde van Advocaten en tevens geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten op basis van artikel 16h Advocatenwet. Mijn kantoor voldoet dan ook aan alle normen en eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend voor cliënten van 9.00 tot 17.00 uur, zowel fysiek als telefonisch. Buiten kantooruren, tijdens afwezigheid of vakanties kan een voicemailbericht worden achtergelaten.

Naar gelang van de urgentie van het bericht wordt er binnen twee uren of anders binnen twee uren van de eerste komende werkuren teruggebeld.

gallery/images

Wanneer een potentieel nieuwe cliënt contact opneemt met mijn kantoor, wordt eerst bepaald wat er bij de cliënt speelt. Indien ik constateer dat ik niet over de vereiste kennis en deskundigheid beschik, wordt de cliënt doorverwezen. Indien ik wel over de vereiste kennis beschik, zal er een kennismakingsgesprek worden ingepland.

Voordat een potentiële cliënt daadwerkelijk cliënt kan worden, volgt eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek dient helder te worden of ik daadwerkelijk cliënt kan bijstaan. Nadat een afspraak met cliënt is gemaakt, kan een schriftelijke bevestiging van de afspraak naar de cliënt worden verzonden. Een dossier wordt voor de zaak aangemaakt.

gallery/untitled

Informatie voor cliënten

Bezoek en postadres:

Radarstraat 1,

2525 KC Den Haag

Op de werkzaamheden en op alle rechtsverhoudingen met derden zijn de algemene voorwaarden van mevrouw mr. G. I. Rabatileva van toepassing, waarin o.a. een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Ik zorg ervoor dat een cliënt kennis kan maken van mijn kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling wordt van toepassing verklaard op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan. 

Contact gegevens:

Telefoon:

0031702040009

Mobiel:

0031644466646

e-mail: info@intralegalis.com

gallery/3314693
gallery/15085683_1184270344985884_6575927296613400862_n